Wednesday, December 18, 2013

Γρήγορη Χριστουγεννιάτικη τέχνη

Μιας και είμαστε μόλις μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, έχω να σας δείξω ένα γρήγορο στολισμό για το σπίτι. Χρειάζεστε ένα μεγάλο ανοιχτό κουκουνάρι και μπογιές με χρυσόσκονη που μπορείτε να βρείτε στα καταστήματα.


Οπότε αυτό που έχετε να κάνετε είναι να βάψετε με τις μπογιές τις άκρες από το κουκουνάρι για να φαίνονται σαν στολίδια κι έχετε αμέσως ένα όμορφο Χριστουγεννιάτικο δέντρο.


Κι ειδικά αν το βάλετε ανάμεσα σε φωτάκια, θα φαίνεται ακόμα πιο όμορφο.
Καλά Χριστούγεννα να έχουμε και καλές δημιουργίες σε όλους.


Monday, November 4, 2013

Mushroom lamp - Το πορτατίφ μανιτάρι

Some time ago I had bought a lamp from IKEA, which later broke, but I did not want to throw away the cable left. So while searching for lamp ideas on the internet, I decided to build my own lamp by using a special driftwood I had. The result is the lamp you see.

Πριν καιρό είχα αγοράσει ένα πορτατίφ από την IKEA, το οποίο μου έσπασε, αλλά δεν ήθελα να πετάξω το καλώδιο που μου είχε απομείνει. Μετά από ψάξιμο στο διαδίκτυο για ιδέες για πορτατίφ, αποφάσισα να φτιάξω κάτι δικό μου χρησιμοποιώντας ένα πολύ διαφορετικό ξύλο της θάλασσας που είχα. Το αποτέλεσμα είναι το πορτατίφ μανιτάρι που βλέπετε.


The first material Ι used was the cable left from the IKEA lamp, which was this thing that gave me the push to build my own lamp.

Το πρώτο υλικό ήταν το καλώδιο που μου απέμεινε από το πορτατίφ της ΙΚΕΑ και ήταν αυτό που μου έδωσε το έναυσμα για να φτιάξω το πορτατίφ μου.


The piece of driftwood which I had found on the beach some years ago was the perfect match for my lamp since it looked like a mushroom. Moreover it was large enough to get the cable inside it.

Το γυαλόξυλο που είχα βρεί πριν χρόνια σε μια παραλία ήταν ότι έπρεπε για το πορτατίφ μου αφού από τη μια έμοιζε σαν μανιτάρι και από την άλλη είχε αρκετό όγκο για να χωρέσει το καλώδιο μέσα του.


In the beginning I drilled a big hole inside the piece of driftwood so that the socket of the cable to fit in it precisely.

Στην αρχή άνοιξα μια τρύπα στο θαλασσόξυλο με ένα τρυπάνι ώστε να χωρέσει ακριβώς η υποδοχή του καλωδίου που είναι για την λάμπα.


Then I glued some driftwood around it in order to patch the hole.

Ύστερα έκλεισα την τρύπα κολλώντας διάφορα μικρά ξύλα της θάλασσας από πάνω, τα οποία είχαν το ίδιο χρώμα με το γυαλόξυλο.


I wanted the lamp shade to be placed on top of the piece of driftwood and its axis to be just horizontal. So I made a proper foundation for this by using a wood primer to conjure up the foundation. Actually this was a good idea because it would be difficult to accomplish this by using some other driftwood.

Για να στερεωθεί το καπέλο του πορτατίφ, έπρεπε να φτιάξω μια οριζόντια επιφάνεια στην κορυφή του γυαλόξυλου που θα χρησιμοποιείται σαν βάση. Γι' αυτό το σκοπό χρησιμοποίησα στόκο για ξύλο ώστε να πλάσω μόνος μου τη βάση γιατί αν χρησιμοποιούσα ξύλα θα ήταν πολύ δύσκολο.


After I finished off the foundation I realised that its surface was rough and I would not be able to glue easily the lamp shade on it. For this reason I glued a round plastic on top of it.

Αφού ολοκλήρωσα τη βάση, η επιφάνεια ήταν τραχειά και δεν θα ήταν εύκολο να κολλήσει το καπέλο του πορτατίφ. Έτσι κόλλησα από πάνω ένα στρογγυλό πλαστικό ώστε να γίνει σωστή δουλειά.


The wood primer I used was white but I painted it with gold acrylic colour because the brown would be too dark.

Αν και ο στόκος ήταν λευκός, τον έβαψα με ακρυλικό χρώμα. Επειδή το καφετί χρώμα ήταν πολύ έντονο, τον έβαψα με χρυσαφί που είναι και πιο μαλακό χρώμα.


In a way the gold colour looks better against the driftwood colour, but this part of the lamp will be covered by the lamp shade anyway.

Κατα κάποιο τρόπο το χρυσαφί πλησιάζει το χρώμα του γυαλόξυλου αλλά και πάλι αυτό το μέρος θα σκεπαστεί από το καπέλο του πορτατίφ και δεν θα φαίνεται πολύ.


The thing that was left last was the wooden foundation upon which the piece of driftwood would be placed. Fortunately I had found a piece of wood on the beach during the Spring time which was just the perfect match for this job. Apparently it must have been a part from a round table because it had the shape of half moon as shown on the green part of the following photo.

Αυτό που είχε απομείνει τώρα ήταν η βάση του πορτατίφ που θα στερεωνόταν το θαλασσόξυλο. Ευτυχώς την Άνοιξη είχα βρεί ένα κομμάτι ξύλο στην παραλία που ταίριαξε "γάντι" σ' αυτό που ήθελα να κάνω. Πρέπει να ήταν από τραπέζι γιατί είχε το σχήμα μισοφέγγαρου όπως φαίνεται στο πράσινο πλαίσιο της παρακάτω φωτογραφίας.


I cut off its two edges and rubbed the piece of wood with sand paper in order to show off its natural colours.

Έκοψα τις δύο του άκρες με ένα μικρό πριόνι και έτριψα το κομμάτι ξύλου με γυαλόχαρτο για να αναδειχτούν τα νερά του ξύλου.


Later I dug two shallow dents on the foundation. The first would be used to place the piece of driftwood on it and the other one for the lamp switch. Ι did this because I wanted the piece of driftwood and the lamp switch to sit firmly when I would glue them on the foundation.

Στη συνέχεια έσκαψα δύο ρηχά βαθουλώματα στη βάση του ξύλου: μια για το γυαλόξυλο και μια για τον διακόπτη του πορτατίφ. Αυτό το έκανα γιατί ήθελα να εφαρμόσει καλά το γυαλόξυλο και ο διακόπτης πάνω στην βάση όταν θα τα κολλούσα πιο μετά.


The reason to have the lamp switch placed on the foundation was because with regural lamps I was always looking for the switch in the pitch black while the switch was usually hanging aroung the bedside table. But now I would be able to find the switch easily in the pitch black!

Ο λόγος που ήθελα τον διακόπτη πάνω στη βάση ήταν γιατί με τα συνηθισμένα πορτατίφ μια ζωή έψαχνα μέσα στο σκοτάδι να πατήσω τον διακόπτη, ο οποίος συνήθως κρεμόταν από το κομοδίνο. Τώρα όμως θα μπορώ να βρίσκω τον διακόπτη πιο εύκολα μέσα στο σκοτάδι!


The final stage was to apply varnish on the wooden lamp so that the natural colours of the wood to be shown off. As you can see I covered the cable with nylon fabric in order to avoid the cable getting stained by the varnish.

Το τελικό στάδιο ήταν να περάσω όλα τα ξύλα με βερνίκι ώστε να αναδειχτούν τα χρώματα τους αλλά και να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση στο μέλλον. Όπως βλέπετε κάλυψα το καλώδιο με σελοφάν για να μην λερωθεί από το βερνίκι.


I also glued some small and nice pieces of driftwood on the foundation of the lamp in order to hide the switch but also make it look more elegant. Finally I placed the lamp shade on the lamp.

Για να φαίνεται πιο όμορφο το πορτατίφ αλλά και για να καλύψω τον διακόπτη, κόλλησα μερικά γυαλόξυλα στη βάση. Τέλος κόλλησα και το καπέλο από πάνω για να ολοκληρωθεί το πορτατίφ.


The completed mushroom lamp creates a more intimate atmosphere in the bedroom, especially when its light is on.

Έτσι αφού ολοκληρώθηκε, το πορτατίφ μανιτάρι δημιουργεί μια πιο ζεστή ατμόσφαιρα στο δωμάτιο ειδικά όταν είναι αναμμένη η λάμπα.


Even if you attempt to see the lamp from below, it still looks beautiful and elegant.

Ακόμα κι αν προσπαθήσεις να δείς το πορτατίφ από χαμηλά, φαίνεται εξίσου όμορφο και κομψό.


I hope you like the result as mush as I do!

Ελπίζω να σας αρέσει το αποτέλεσμα τόσο πολύ όσο και μένα!


By utilising materials from nature and objects ready to be thrown away, we are able to create beautiful pieces of art with practical use in our everyday life. Our only limit is our imagination.

Χρησιμοποιώντας υλικά παρμένα από τη φύση και αντικείμενα που θα πεταγόντουσαν στα σκουπίδια, μπορούμε να φτιάξουμε όμορφες δημιουργίες με πρακτική χρήση στην καθημερινή μας ζωή, με μόνο όριο την φαντασία μας.

Wednesday, October 2, 2013

WC sign - Επιγραφή για WC

In the summertime I had seen a WC sign at a store, which was painted on a piece of wood with some decoration around it. I was impressed by its simple design, so I thought I could make a similar one since we wanted a WC sign. Therefore I managed to make the sign you see below:

Το καλοκαίρι είχα δεί σε κατάστημα μια επιγραφή για WC, η οποία ήταν ζωγραφισμένη πάνω σε ένα κομμάτι ξύλο με διάφορα διακοσμητικά γύρω της. Μου έκανε εντύπωση η απλή κατασκευή της κι έτσι σκέφτηκα ότι μπορούσα να φτιάξω κι εγώ κάτι παρόμοιο, μιας και θέλαμε μια. Οπότε κατάφερα να φτιάξω την επιγραφή που βλέπετε:


How did I make it?
I used a piece of wood, after searching through the pile of my driftwood, as well as a rope which I had found it on the beach during the summer.

Λοιπόν πώς τα κατάφερα;
Χρειάστηκα ένα κομμάτι ξύλο από τον σωρό με τα γυαλόξυλα μου καθώς κι ένα σχοινί που είχα βρεί σε μια παραλία το καλοκαίρι.In the beginning I drilled two holes through the piece of wood so I can pass the rope through each of them.

Στην αρχή άνοιξα δύο τρύπες στο ξύλο με τρυπάνι ώστε να περάσω το σχοινί αναμεσά τους.


Ι passed the rope behind the piece of wood and made a knot at each hole at the front, thus making the sign look more beautiful and professional

Πέρασα το σχοινί απο πίσω και έφτιαξα κόμπους απο μπροστά για να δείχνει πιο όμορφο αλλά και πιο επαγγελματικό.


Regarding the fonts of the WC sign, I used the Microsoft Word which offers a great variety of them. I had measured the size of the letters against the piece of wood beforehand. Then I printed the WC sign several times with different fonts on a piece of paper so that I will be able to choose the right one. After that I cut off the letters with a pair of scissors leaving the space around them intact, which I placed it on the piece of wood.

Για την γραμματοσειρά του WC, χρησιμοποίησα το Microsoft Word που προσφέρει μεγάλη ποικιλία από γραμματοσειρές. Είχα μετρήσει από πριν το μέγεθος των γραμμάτων πάνω στο ξύλο, οπότε εκτύπωσα σε χαρτί μερικά δείγματα για να επιλέξω. Αφού αποφάσισα ποιο ήθελα, έκοψα με το ψαλίδι τα γράμματα αφήνοντας ανέπαφο το πλαίσιο γύρω τους και το έβαλα πάνω στο ξύλο.


I used blue acrylic colour to paint the letters on the piece of wood. The truth is that the letters were not painted so well, in fact they were deformed at some points. So I believe the best option would be to use a sprey.

Χρησιμοποίησα ακρυλικό μπλέ χρώμα για να βάψω από πάνω ώστε να αποτυπώσω τα γράμματα του WC. Η αλήθεια είναι ότι τα γράμματα δεν βγήκαν και τόσο καλά όσο ήθελα μιας και το χρώμα είχε ποτίσει κάτω από το χαρτί και τα είχε παραμορφώσει. Πιστεύω η καλύτερη επιλογή θα ήταν να τα βάψω με σπρέϊ.


Nevertheless I decided to take a risk by painting with a yellow colour the space around the letters in order to correct the deformations. Fortunately my risk paid off!

Παρόλα αυτά αποφάσισα να το ρισκάρω περνώντας κίτρινο χρώμα γύρω από τα γράμματα και προσπαθώντας να τα διορθώσω όσο μπορούσα. Ευτυχώς το αποτέλεσμα με δικαίωσε!


Now it was the right time to decorate the sign. For this I used a piece of driftwood which I had spotted in the pile of my driftwood. It looked like a boat and had the right size for my WC sign. I used a toothpick for the mast and was ready to be painted with green acrylic colour.

Τώρα ήταν η ώρα για την διακόσμηση της επιγραφής. Εδώ και καιρό είχα εντοπίσει στο σωρό με τα γυαλόξυλα μου ένα μικρό ξυλο που έμοιαζε σαν καράβι κι είχε το ιδανικό μέγεθος για την επιγραφή μου. Του έβαλα μια οδοντογλυφίδα για κατάρτι κι ήταν έτοιμο για βάψιμο με πράσινο ακρυλικό χρώμα.


For the sails I used a white piece of paper, which I had cut it off to look like sails and glued it on the mast. Then it was placed on the left side of the WC sign, while on the right side of the sign I glued five small shells forming a star.

Για πανιά έκοψα ένα χοντρό κομμάτι λευκό χαρτί σε σχήμα πανιού που ανεμίζει και το κόλλησα πάνω στο κατάτρι. Έτσι τοποθετήθηκε στην αριστερή πλευρά της επιγραφής, ενώ στη δεξιά πλευρά κόλλησα πέντε μικρά κοχύλια σε σχήμα αστεριού.


The WC sign was made without much trouble and with materials that you can find easily.
I hope you like the result as much as I do!

Η επιγραφή αυτή έγινε χωρίς μεγάλο κόπο και με υλικά που βρίσκεις εύκολα.
Ελπίζω να σας αρέσει το αποτέλεσμα όπως κι εμένα!

Thursday, August 22, 2013

Smartphone holder made from driftwood - Όρθια θήκη για κινητό από ξύλα της θάλασσας

During my summer holidays I had enough spare time to spend on a practical thing I wanted to have. It's been some time since I bought a new android smartphone and I wanted a holder for it so that I will be able to see easily phone calls or other notifications. So I came up with the idea of making it on my own, of course by using my favourite driftwood.

Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μου διακοπών είχα ελεύθερο χρόνο για να φτιάξω κάτι πρακτικό που ήθελα να έχω. Εδώ και καιρό αγόρασα ένα νέο κινητό android και ήθελα μια όρθια θήκη για να το στηρίζω ώστε να βλέπω κατευθείαν τηλεφωνήματα ή άλλες ειδοποιήσεις. Κι έτσι μου ήρθε η ιδέα να το φτιάξω μόνος μου, φυσικά με τα αγαπημένα μου ξύλα της θάλασσας!.


It took me quite a time to decide on the design of the holder, as well as to search through the pile of my driftwood for the right candidates. Fortunately Ι found a piece of driftwood which ended up with two legs. So Ι glued a third piece of driftwood to it and I was able to make a tripod, which was to be used as a foundation for my holder.

Μου πήρε αρκετό χρόνο μέχρι να αποφασίσω πώς θα μοιάζει αλλά και αρκετό ψάξιμο στο σωρό με τα γυαλόξυλα μου μέχρι να βρώ τα κατάλληλα ξυλάκια. Eυτυχώς βρήκα ένα γυαλόξύλο που κατέληγε σε δύο ποδαράκια. Έτσι προσθέτοντας κι ακόμη ένα ξυλαράκι έφτιαξα ένα τρίποδο, που χρησίμεψε σαν βάση για τη θήκη μου.


For making the back of the holder I found several small pieces of driftwood. I cut them off to the same length and glued them together one next to the other. Then I glued some small pieces of driftwood at the sides and below of it so that the smartphone will fit easily.

Σαν πλάτη βρήκα μικρά ξυλαράκια και κόβοντας τα στο ίδιο μήκος τα κόλλησα μαζί το ένα δίπλα στο άλλο. Έπειτα κόλλησα μερικά ξυλάκια στα πλάγια και από κάτω για να μπορεί να κάθεται το κινητό.


Finally I glued the back of the holder to the foundation I made before and the result is the following:

Στο τέλος κόλλησα την πλάτη πάνω στη βάση που έφτιαξα πριν και το αποτέλεσμα είνα το εξής:It may look that the smartphone is high up but I made it this way on purpose. When I plug in the wire to charge up the smartphone or to transfer files, then the holder allows it to fit nicely:

Μπορεί να δείχνει ότι το κινητό είναι αρκετά ψηλά αλλά αυτό έγινε σκόπιμα. Όταν συνδέω το καλώδιο για να φορτίσω το κινητό ή να μεταφέρω αρχεία, τότε η όρθια θήκη επιτρέπει στο καλώδιο να κάθεται άνετα:It looks nice and practical, isn't it?

Δεν είναι ωραίο και πρακτικό;


Sunday, May 12, 2013

My cacti bloomed - Οι κάκτοι μου άνθισαν

I am glad to announce that my cacti bloomed for the first time ever! Please enjoy their beautiful flowers.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι οι κάκτοι μου άνθισαν για πρώτη φορά. Παρακαλώ απολαύστε τα όμορφα άνθη τους.

Coryphantha hesteri

  

Chamaecereus silvestrii

  

Echeveria adorn

  

Graptopetalum paraguayense

  

Aloe variegiata

  

Delosperma cooperi

 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...